Pattern match

Pattern match tehnologija koristi slike da bi razlikovala dobre delove od loših. Nakon što se slika registruje, osvetljenost i oblik dela se koriste za automatsko određivanje ciljnih odlika koje treba pregledati tokom rada. Metoda bazirana na slici obezbeđuje pouzdano otkrivanje loših delova u šarži onda kada je teško tako nešto utvrditi koristeći konvencionalne senzore za detekciju zasnovane na intenzitetu svetlosti.

Drugim rečima, senzor radi sa odgovarajućim slikama. Slika referentnog objekta se čuva i senzor dobija informacije o obliku, kontrastu i svetlini. Za detektovanje lošeg proizvoda, detalji snimljene slike automatski se upoređuju sa referentnom slikom i izračunava se stepen sličnosti karakteristika. Podudaranjem uzoraka zasnovanim na slici može se postići visoka stabilnost u detekciji koja je teško moguća sa konvencionalnim višenamenskim senzorima.

Ova metoda registruje čak i:

  • predmete čija pozicija varira
  • predmete koji su prljavi ili su
  • iste boje kao pozadina

Pattern match tehnologija se koristi u širokom spektru industrija: od automobilske, industrije metala i elektro komponenti do prehrambene, farmaceutske i mnogih drugih.

Uz pomoć Pattern match senzora možete lako detektovati čak i loše delove koje nije moguće identifikovati drugim metodama.

Kontaktirajte nas za više informacija.