GTS Adriatic d.o.o. > Inspektimi vizual të produktit

Njohja e Karakterit Optik (OCR)

Lentet dhe lentet optike për njohjen e karakterit ofrojnë inspektim të hollësishëm edhe në kushte të dendësive të ndryshme të shtypjes, madhësive të ndryshme të karaktereve dhe karaktereve të pjerrëta. Vizioni i makinerisë siguron me siguri që pjesët e boshtit të gumës nuk hyjnë në procesin e prodhimit …

Pattern Match

Detekton formën, shkëlqimin dhe orientimin e subjektit për të përcaktuar nëse modeli përputhet me atë që është mësuar sensori. Përdoret për të konfirmuar praninë e një pjese dhe për të dalluar pjesët duke krahasuar modelet e tyre edhe kur ato janë të rrotulluara ose jashtë vijës …

Lexueshmëri

Problemi më i madh në menaxhimin dhe gjurmimin e pjesëve që përdorin kode 2D është lexueshmëria e atyre kodeve. Për të parandaluar problemet e lexueshmërisë, kontrollimi i dyfishtë i cilësisë aplikohet në procesin e etiketimit dhe leximit të secilës etiketë. Lexoni të plotë …