Razbijanje barijera i timska zabava

Zadali smo sebi cilj: poboljšati produktivnost i motivaciju. Rešenje: izlazak zaposlenih iz kancelarije, razbijanje barijera i timska zabava.

U Kaštelu u Ečkoj smo održali Team building aktivnosti u trajanju od dva dana, 09. i 10.11.2018.

Angažovanjem agencije specijalizovane za ovakvu vrstu događaja obezbedili smo da ta dva dana provedemo maksimalno produktivno, kao i da program bude u potpunosti prilagođen nama kao kompaniji. Uz pomoć dve fantastične dame, Svetlane i Nataše, lagano i uz puno zabave smo prolazili kroz igre, zadatke zaduženja i razmišljanja sa ciljem rešavanja problema. Uloga agencije u ovom događaju bila je da nam pomogne da postignemo svoje ciljeve, kako bismo aktivnosti integrisali u svakodnevni posao i osigurali rezultate i po povratku u firmu.

Benefite zabavnih igara i timskog rada smo osetili odmah po završetku produktivnog vikenda: dobili smo bolje poznavanje među članovima tima i bolju komunikaciju, što je zapravo bio naš primarni cilj.