Printer për transferimin termik Markem-Imaje 8018

GTS Adriatic d.o.o. > Printer për transferimin Markem-Imaje > Printer për transferimin termik Markem-Imaje 8018

8018 jep një nivel të ri të efikasitetit dhe cilësisë për zhvillimin e tregjeve të kodimit. Kompanitë që kërkojnë të përmirësojnë imazhin e korporatës dhe profitabilitetin e tyre mund të zëvendësojnë teknologjinë ekzistuese manuale me nxehtësi të nxehtë me kodim digjital në kohë reale.

Përfitimet tuaja

  • Cilësi e papërcaktuar e printimit termik të printimit gjatë rrotullimit.
  • Prodhojnë rreshta të reja të rrëshqitjes që nuk fshijne ose nuk janë njollosur.
  • Përmirësohet shpejtësia e printimit deri në 150 pako në minutë me një kod datë me dy rreshta 10 mm.
  • Asnjë rregullim manual nuk kërkohet nga shtypja e parë në të fundit të rrotull.
  • Përdorimi i fjongo optimizuar, hendeku prej 1 mm midis printimeve.
  • Opsioni i ri radial fjongo për të ulur më tej konsumin dhe koston e fjongo.