Mobile Kompjuterët Datalogic

GTS Adriatic d.o.o. > Terminalet Mobile > Mobile Kompjuterët Datalogic

Terminalet celularë Datalogic variojnë nga pajisjet me xhep në dorë deri te pajisjet e plota alfa-tastiere, PDA-të industriale, terminalet e armë, terminalet industrial dhe një gamë të plotë të zgjidhjeve software SV që garantojnë partnerët tanë dhe përdoruesit e fundit të nivelit më të lartë të pajtueshmërisë dhe hapjes në standardet e industrisë.

Modelet manuale:

Scorpio X4
Falcon X4
Falcon X3 +
DL-Axis
Memor X3
Lynx
Joya X2 General Purpose
Terminalet e montimit janë jashtëzakonisht të fuqishme dhe të projektuara për pirunët dhe automjetet e tjera industriale. Ato ofrohen në variantet 10 “dhe 12” inç që i përshtaten të gjitha kërkesave.

modele:

Rhino II (10 “dhe 12” ekran)
SH15 Blackline / SH21 Blackline (ndreqja e murit dhe sipërfaqet e ngjashme)