Merenje visine

Visina se meri određivanjem položaja gornje površine objekta. Za objekte sa donjim površinama koje nisu fiksne, oblici se direktno mere korišćenjem dva senzora ili projektovanjem lasera ​​u horizontalnoj liniji.

Light-Cut metoda

Utvrđuje se položaj gornje površine objekta. 2D beskontaktna metoda omogućuje merenje stepena u odnosu na referentnu ravninu na objektu koji se meri.

Karakteristike:

 • Mogućnost merenja 2D visine unutar linije
 • Neograničen izbor cilja na ultra visokim brzinama
 • Mogućnost izbacivanja podataka talasnih oblika
 • Beskontaktno merenje
 • Merenje X, Y i Z ravni u isto vreme
 • Ultrabrzo uzorkovanje, do 240 puta brže u odnosu na konvencionalne metode, merenje objekata u pokretu

Primeri aplikacija:

 • Završna inspekcija varova
 • Merenje deformacija/ravnosti na matičnim pločama i sl.
 • Merenje profila i poprečnih preseka
 • Određivanje širine i pozicije objekta merenja (npr. ploče za sečenje)
 • Merenje ugla obrađenih proizvoda
 • Merenje debljine kućišta
markem imaje carousel logo
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
smipack logo
zebra_technologies
messersi logo
honeywell logo
Datalogic logo
atlanta-stretch
wipotec web 2024
jaka carousel1