Merenje spoljnog / unutrašnjeg prečnika

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za merenje > Merenje spoljnog / unutrašnjeg prečnika

Senzori ove grupe mere spoljni prečnik cilindričnog predmeta. Pored merenja sa jedne ose, moguća su i merenja sa dve ili više osa. Merenje unutrašnjih prečnika se izvodi na dva načina: senzorom za merenje tipa trubeam i senzorom za merenje kontaktnog tipa.

1D optička Thrubeam metoda merenja

Ova metodom se meri spoljni prečnik predmeta. Ultra brzo uzorkovanje omogućava dve vrste merenja: merenje spoljašnjeg prečnika i gubitka.

Karakteristike:

 • Stabilno merenje sa izuzetno visokom preciznošću
 • Brzo, beskontaktno merenje
 • Moguće je merenje transparentnih predmeta
 • Precizno merenje delova koji vibriraju ili nisu u ravni

Primeri aplikacija:

 • Merenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Merenje prečnika i visine sočiva
 • Merenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Merenje navoja na PET flašama
 • Merenje prečnika O zaptivača

 

2D optička Thrubeam metoda merenja

Ova serija senzora meri unutrašnji prečnik. Zbog toga što je predmet snimljen kao kod projektora, moguće je merenje sa više osa kao i merenja kao što je cirkularnost.

Karakteristike:

 • Merenje moguće na više tačaka istovremeno
 • Visoka stabilnost

Primeri aplikacija:

 • Merenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Merenje prečnika i visine sočiva
 • Merenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Merenje navoja na PET flašama
 • Merenje prečnika O zaptivača

 

Kontaktni tip merenja

Merenje spoljnog prečnika vrši se pomoću dva senzora. Sistem kontaktnog tipa omogućava izuzetno tačne merne rezultate.

Karakteristike:

 • Selektovanje cilja određeno samo čvrstinom
 • Mogućnost visokopreciznog merenja

Primeri aplikacija:

 • U automobilskoj industriji za merenje spoljašnjeg/unutrašnjeg prečnika komponenti, inspekcija diskova, gubitak na bregastim osovinama, provera ravnosti bloka motora/rezervoara ulja kartera
 • U metaloprerađivačkoj industriji za proveru kompletnosti ležajeva, dimenzionalno merenje tokom obrade metala
 • Za elektro komponente provera ravnosti baterije, osnove smartphone telefona, provera kompletnosti matičnih ploča, hard diskova i slično
 • Merenje debljine/visine/ravnosti poluprovodnika i tečnih kristala
 • U prehrambenoj industriji provera dupliranih nalepnica/etiketa, prepunjenosti proizvoda i slično