Merenje razmaka / zazora

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za merenje > Merenje razmaka / zazora

Prilikom odabira optimalnog rešenja za merenje razmaka / zazora, treba uzeti u obzir brojne faktore, uključujući oblik i materijal predmeta, vrstu mernog sistema i okruženje za instalaciju. Izbor opreme koja ne odgovara Vašim potrebama može prouzrokovati nedovoljnu preciznost i bespotrebno povećanje broja radnih sati tokom proizvodnje.

Triangulation Laser Displacement Senzor

Kod prozirnih površina tipa touch paneli, površina je osvetljena odozgo pomoću lasera, tako da se praznine mogu meriti svetlom koje se prenosi kroz predmet.

 • Beskontaktno merenje debljine i širine velikih predmeta prilikom upotrebe glave senzora dugog dometa
 • Brzo uzimanje uzoraka za inline, pregled ukupne dužine
 • Ciljna selekcija nije određena transparentnošću / prozirnošću ili bojom.

Primeri aplikacija:

 • Merenje debljine elektroda
 • Merenje vibracija rotora
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno merenje slojeva na solarnim panelima
 • Provera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Merenje visine konektora

 

Thrubeam optički mikrometar

Merenje razmaka između valjkastih površina se vrši thrubeam metodom merenjem širine svetlosnog snopa koji prolazi između dve valjkaste površine.

Istovremeno je moguće izmeriti gubitak i razmak. Prostor za montažu senzora je potrebno obezbediti na levoj i na desnoj strani.

 • Multifunkcionalni merni displej
 • Jednostavno vizuelno podešavanje putem menija sa slikama
 • Stepen zaštite IP67
 • Precizno merenje na koje ne utiče temperatura prostorije i druge ambijentalne promene
 • Unutrašnja optička jedinica smeštena izolovano u izlivenom kućištu zbog bezbednosti optike
 • IEC 68-2-29 standard

Primeri aplikacija:

 • Merenje prečnika ultratankih žica (10 i 80μm)
 • Korišćenjem podešavanja praga na dva nivoa moguće je istovremeno meriti dve različite transparentnosti na istom objektu
 • Merenje spoljašnjeg prečnika osovine motora

 

2D Laser Displacement Senzor

Uz pomoć laserske 2D tehnologije, laserski snop se reflektuje nazad na senzor i koristi se za kreiranje profila predmeta koje se meri. Iz ovog profila možemo da izmerimo karakteristike kao što su visina i razmaci.

Primeri aplikacija:

 • Završna inspekcija varova
 • Merenje deformacija/ravnosti na matičnim pločama i sl.
 • Merenje profila i poprečnih preseka
 • Određivanje širine i pozicije objekta merenja (npr. ploče za sečenje)
 • Merenje ugla obrađenih proizvoda
 • Merenje debljine kućišta