Merenje gubitka / vibracija / ekscentriciteta

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za merenje > Merenje gubitka / vibracija / ekscentriciteta

Prilikom odabira optimalnog rešenja za merenje gubitka / vibracije / ekscentriciteta, treba uzeti u obzir određene faktore: vrstu gubitka ili vibracije (smer), tip mernog sistema i okruženje za instalaciju. Izbor opreme koja ne odgovara vašim potrebama može prouzrokovati nedovoljnu preciznost i bespotrebno povećanje broja radnih sati tokom proizvodnje.

Laser Displacement senzor

Senzor ovog tipa se može koristiti za merenje vibracija i ekscentriciteta, odnosno oscilacija u jednoj tački na površini objekta.

Amplituda vibracija se povećava dalje od centra rotacije, što olakšava fluktuaciju visine za snimanje. Merenja vibracija se moraju izvoditi na brzini uzorkovanja najmanje deset puta većoj od frekvencije oscilovanja predmeta.

Za merenje ekscentriciteta, laser je usmeren na vrh kruga kako bi uhvatio fluktuacije u daljini kroz uzorkovanje velikom brzinom. Merenje se mora izvršiti brzinom uzorkovanja najmanje deset puta većom od brzine rotacije. Kako se prečnik vratila smanjuje greške se povećavaju jer se pozicija vrha pomera levo ili desno zbog ekscentričnosti.

 

Primeri aplikacija:

 • Merenje vibracija rotora
 • Merenje debljine elektroda
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno merenje slojeva na solarnim panelima
 • Provera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Merenje visine konektora

 

2D Laser Displacement senzor

Uz pomoć laserske 2D tehnologije, laserski snop se reflektuje nazad na senzor i koristi se za kreiranje profila predmeta koje se meri. Iz ovog profila možemo da izmerimo karakteristike kao što su gubitak, odnosno istrošenost objekta na osnovu promena u položaju i obliku refleksije. 

Kada se meri pomoću senzora pomeranja 1D lasera, vrh se ne može uhvatiti u svakom trenutku ako se vršna tačka pomeri levo ili desno. Tačka vrha se može pratiti u svakom trenutku pomoću senzora pomeranja 2D lasera. Merenje se mora izvršiti brzinom uzorkovanja najmanje deset puta većom od frekvencije oscilovanja.

Primeri aplikacija:

 • Završna inspekcija varova
 • Merenje deformacija/ravnosti na matičnim pločama i sl.
 • Merenje profila i poprečnih preseka
 • Određivanje širine i pozicije objekta merenja (npr. ploče za sečenje)
 • Merenje ugla obrađenih proizvoda
 • Merenje debljine kućišta

 

Thrubeam 2D optički mikrometar

Ekscentricitet se meri pronalaskom fluktuacija na više pozicija određenih tačaka iz slike dobijene pomoću 2D metode optičke projekcije. Moguće je izmeriti gubitak V žljebova i izbočine u obimu. Može se izmeriti gubitak tačke na predefinisanom rastojanju od kraja.