Merenje deformiteta / ravnosti

Opterećenje se generalno meri otkrivanjem cilja na tri tačke. Merenje je takođe moguće pomeranjem senzora ili direktnim merenjem oblika projektovanjem lasera ​​u horizontalnoj liniji. U zavisnosti od uslova i ciljeva merenja, metode se mogu razlikovati i mogu se napraviti posebni aranžmani.

Senzor za Light-Cut metodu merenja

Oblik se direktno izlaže laserskom snopu, zatim se meri pomoću podataka izmerenih talasa. Takođe, pomeranjem cilja tokom skeniranja moguće je i merenje 3D oblika.

Karakteristike:

 • Mogućnost merenja 2D visine unutar linije
 • Neograničen izbor objekata na ultra-visokim brzinama
 • Mogućnost izbacivanja podataka talasnih oblika
 • Beskontaktno merenje
 • Merenje X, Y i Z ravni u isto vreme
 • Ultrabrzo uzorkovanje, do 240 puta brže u odnosu na konvencionalne metode, merenje objekata u pokretu

Primeri aplikacija:

 • Završna inspekcija varova
 • Merenje deformacija/ravnosti na matičnim pločama i sl.
 • Merenje profila i poprečnih preseka
 • Određivanje širine i pozicije objekta merenja (npr. ploče za sečenje)
 • Merenje ugla obrađenih proizvoda
 • Merenje debljine kućišta

 

Senzor za beskontaktnu konfokalnu metodu merenja refleksije

Korišćenjem ultra-kompaktnih i laganih senzora omogućeno je paralelno instaliranje više glava. Zbog uzimanja podataka o visini na više lokacija na predmetu, deformitet se može izračunati u kontinuitetu direktno na proizvodnoj liniji.

Karakteristike:

 • Visokoprecizno beskontaktno merenje različitih ciljanih materijala i boja
 • Merenje je tačno čak i ako objekat merenja ima deformitet ili je pod nagibom
 • Jednostavno podešavanje merenja
 • Efikasan na neravnim, zakrivljenim i grubim površinama

Primeri aplikacija:

 • Debljina filmova i folija za pakovanje
 • Debljina staklenih ploča
 • Debljina različitih materijala (plastika, metal, crna guma, gel, ogledala, zaptivne smese. lepkovi i sl.)
 • Debljina štampanih ploča
 • Merenje mašinski napravljenih delova (npr. kočioni diskovi)

 

Senzor za beskontaktnu triangularnu metodu merenja refleksije

Nakon skeniranja objekta pomoću instrumenta iz ove serije, deformitet se meri pomoću podataka o visini svake od tri tačke. Ova serija uzorkuje ultra-visokom brzinom, što omogućava stabilno merenje čak i pri skeniranju.

Karakteristike:

 • Brzo uzimanje uzoraka za inline, pregled ukupne dužine
 • Ciljna selekcija nije određena transparentnošću / prozirnošću ili bojom.

Primeri aplikacija:

 • Merenje debljine elektroda
 • Merenje vibracija rotora
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno merenje slojeva na solarnim panelima
 • Provera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Merenje visine konektora

 

Kontaktna metoda merenja

Teški i robusni digitalni kontaktni senzor za opštu namenu. Da bi se izmerio deformitet, kontaktni senzori se koriste na tri tačke. Merenje deformiteta se lako može izvršiti podešavanjem načina merenja pomoću funkcije izračunavanja instrumenta ove serije.

Karakteristike:

 • Čvrst, robustan: IP-67 stepen zaštite
 • pojednostavljeno podešavanje
 • Podešavanje nulte tačke jednim pritiskom na dugme
 • Data komunikacija sa 10 pojačala
 • Selektovanje cilja određeno samo čvrstinom

Sistem merenja kontaktnom metodom omogućava visoku tačnost merenja.

Pogodan za implementaciju u automatske, poluautomatske i manuelne mašine, kompaktan i lak za ugradnju jer zahteva vrlo malo prostora.

Primeri aplikacija:

 • U automobilskoj industriji za inspekciju diskova, provera ravnosti bloka motora/rezervoara ulja kartera
 • U metaloprerađivačkoj industriji za dimenzionalno merenje tokom obrade metala
 • Za elektro komponente provera ravnosti baterije, osnove smartphone telefona, hard diskova i slično
 • Merenje debljine/visine/ravnosti poluprovodnika i tečnih kristala
 • U prehrambenoj industriji provera deformiteta usled prepunjenosti proizvoda i slično
markem imaje carousel logo
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
smipack logo
zebra_technologies
messersi logo
honeywell logo
Datalogic logo
atlanta-stretch
wipotec web 2024
jaka carousel1