Merenje debljine / širine

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za merenje > Merenje debljine / širine
Senzori za beskontaktnu konfokalnu metodu merenja refleksije

Merenje debljine se vrši pomoću dva senzora, postavljenih gore i dole, između kojih se nalazi deo koji se meri. Ukoliko je deo transparentan, merenje se može izvršiti samo jednim senzorom postavljenim gore ili dole.

Karakteristike:

 • Visokoprecizno beskontaktno merenje različitih ciljanih materijala i boja
 • Merenje je tačno čak i ako objekat merenja ima deformitet ili je pod nagibom
 • Jednostavno podešavanje merenja
 • Efikasan na neravnim, zakrivljenim i grubim površinama

Primeri aplikacija:

 • Debljina filmova i folija za pakovanje
 • Debljina staklenih ploča
 • Debljina različitih materijala (plastika, metal, crna guma, gel, ogledala, zaptivne smese, lepkovi i sl.)
 • Debljina štampanih ploča
 • Merenje mašinski napravljenih delova (npr. kočioni diskovi)

 

Senzori za beskontaktnu triangularnu metodu merenja refleksije

Debljina transparentnih predmeta se može direktno meriti ekspozicijom samo sa jedne strane.

 • Beskontaktno merenje debljine i širine velikih predmeta prilikom upotrebe glave senzora dugog dometa
 • Brzo uzimanje uzoraka za inline, pregled ukupne dužine
 • Ciljna selekcija nije određena transparentnošću / prozirnošću ili bojom.

Primeri aplikacija:

 • Merenje debljine elektroda
 • Merenje vibracija rotora
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno merenje slojeva na solarnim panelima
 • Provera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Merenje visine konektora

 

Senzori za beskontaktnu metodu merenja smetnji u spektralnoj refleksiji
 • Izuzetno visoka tačnost sa rezolucijom od 0.25 μm (0.000010″)
 • Ambijentalna temperatura ne utiče na vrednosti merenja
 •  Nečujan

Primeri aplikacija:

 • Merenje debljine visokoprecizno izrađenih elektronskih komponenti (npr. debljina magnetne ploče hard diska)
 • Merenje rada komponenti u preciznim mašinama (rad rolera u mašinama za kopiranje)

 

Senzori za beskontaktnu optičku thrubeam metodu merenja

Merenje debljine vrši se merenjem visine predmeta tako što se visina utvrđuje u odnosu na referentnu površinu.

 • Merenje je moguće na više lokacija istovremeno
 • Visoka stabilnost

Primeri aplikacija:

 • Merenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Merenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Merenje prečnika i visine sočiva
 • Merenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Merenje navoja na PET flašama
 • Merenje prečnika O zaptivača

 

Senzori za kontaktnu metodu merenja

Teški i robusni digitalni kontaktni senzor za opštu namenu sa kalibracionim dugmadima.

 • Čvrst, robustan: IP-67 stepen zaštite
 • pojednostavljeno podešavanje
 • Podešavanje nulte tačke jednim pritiskom na dugme
 • Data komunikacija sa 10 pojačala
 • Selektovanje cilja određeno samo čvrstinom
 • Mogućnost preciznog merenja

Merenje debljine se vrši pomoću dva senzora između kojih je postavljen predmet merenja. Sistem merenja kontaktnom metodom omogućava visoku tačnost merenja.

Pogodan za implementaciju u automatske, poluautomatske i manuelne mašine, kompaktan i lak za ugradnju jer zahteva vrlo malo prostora.

Primeri aplikacija:

 • U automobilskoj industriji za merenje spoljašnjeg/unutrašnjeg prečnika komponenti, inspekcija diskova, gubitak na bregastim osovinama, provera ravnosti bloka motora/rezervoara ulja kartera
 • U metaloprerađivačkoj industriji za proveru kompletnosti ležajeva, dimenzionalno merenje tokom obrade metala
 • Za elektro komponente provera ravnosti baterije, osnove smartphone telefona, provera kompletnosti matičnih ploča, hard diskova i slično
 • Merenje debljine/visine/ravnosti poluprovodnika i tečnih kristala
 • U prehrambenoj industriji provera dupliranih nalepnica/etiketa, prepunjenosti proizvoda i slično