GTS Adriatic d.o.o. > Sensorë matës

Thjeshtësia / matja e gjerësisë

Matja e jashtme / e brendshme

Matja e hapësirës / pastrimit

Matja e daljes / vibrimit / ekscentricitetit

Lartësia / matja e hapit

Matja e zhurmës / Flatness