Markem-Imaje Riboni

GTS Adriatic d.o.o. > Riboni > Markem-Imaje Riboni

Koriste se kod CimPak, 2000 palet, serije 200 i serije 8000 (SmartDate).

Markem Imaje poseduje širok asortiman Termal Transfer Ribona (TTR) od kojih bismo izdvojili sledeće:

  • Ribone koji su prikladni kako kod ravnih, tako i kod rubnih glava štampača
  • Ribone koji su u skladu s FDA, LfgB i RoHS zahtevima.
  • Ribone otporne na razređivač.
  • Voštani/smolirani riboni i smolni riboni za štampu na raznim fleksibilnim ambalažama.
  • Riboni za široku paletu Print and Apply štampanih etiketa.
  • Riboni otporni na svetlo i vodu kod ekološki osetljive primene.