GTS Adriatic promotivna ponuda do kraja godine:
Promo cena štampača uz dodatnih 500€ za zamenu starog printera!

OPCIJA 1: 9029 paket garancija

Bez brige naredne tri godine: budžet za ulaganje i održavanje je obezbeđen tokom trajanja promo perioda

OPCIJA 2: 9029 paket rentiranje

Prebacite kodiranje iz osnovnih sredstava u tekuće troškove!

Smanjite osnovna sredstva, bez potrebe za novim kreditima.
Trošite ostvareni prihod i rasporedite ga tokom promo perioda
Predviđeni ukupni troškovi su pod kontrolom
U paket je uključeno sve, čak i servis!

 

Više o novom 9029 Ink jet štampaču malih karaktera

Šta dobijate?

Novi industrijski štampač MI 9029

Smanjeni troškovi vlasništva
Smanjena potrošnja aditiva min 30% → 10 do 20 zamena manje po printeru godišnje
Optimizovani troškovi preventivnog održavanja → nema troškova za dobavljačevu intervenciju
Optimizovan interval
Nema pokvarene tečnosti
Smanjeno opterećenje operatera i tima za održavanje
Potrošnja aditiva smanjena za min 30% → 10 do 20 zamena aditiva manje po printeru / godišnje
Preventivno samoodržavanje → 10 min max
Bez potrebe za back-up jedinicom
Mastila bez MEK-a

Optimizacija proizvodnje

Nova oprema → Manje kvarova
Unapređeno rukovanje potrošnim materijalom → zamena ketridža bez greške
Optimizovano i bezbedno preventivno održavanje → minimalno zaustavljanje proizvodnih linija
Bez potrebe za instalacijom back-up rešenja
Brža i preciznija dijagnostika
Unapređeno čišćenje glave štampača → brži start proizvodnjeUnapređeno čišćenje glave štampača → manje intervencija na printeru
Unapređeno rukovanje potrošnim materijalom → zamena ketridža bez greške
Smanjena potrošnja aditiva za min 30% → manje porudžbina
Manji prostor za skladištenje aditiva

Jednostavna zamena

Instalacija novog MI 9029

Jednostavna integracija
Zamena opreme sa minimalnim uticajem na proizvodni pogon
Postavljanje na postojeći stalak ili sto → dostupni adapcioni nosači
Glava štampača staje u postojeće nosače → 2m, 3m crevo glave štampača
Priključite i štampajte sa postojećom dodatnom opremom——-dostupan I/O adapter za zaustavljanje linije

Isti komunikacijski protokol
Isti izgled i kvalitet ispisa → mogućnost preuzimanja 9020 fontova
Kompatibilnost tečnosti → u većini slučajeva proces kvalifikacije mastila nije neophodan

Podešavanje nove opreme

Minimalna uključenost Vaših zaposlenih → naša tehnička podrška za lak prelaz na novu opremu
Bez većih promena u rukovanju opremom
Korisnički interfejs sa istim ekranom i istom navigacijom → mogućnost prenosa izgleda baze kodova
Slično rukovanje ketridžima → nema potrebe za obukom operatera
Integrisana pomoć za navigaciju i dijagnostiku
Bez izmene u svakodnevnim procedurama operatera → isti proces čišćenja glave

Daljinsko rukovanje i bezbednost podataka

9029 je spreman za CoLOS® konekciju sa Ethernet opcijom

Jednostavan i lak dizajn kodova
Baza kodova je centralizovana i bezbedna
Daljinsko podešavanje opreme i monitoring sa Vašeg računara, bez potrebe za odlaskom do proizvodnog pogona

Imate dodatnih pitanja?
Rado ćemo Vas saslušati!