Swing IE Series

Kjo mënyrë SWING veçanërisht kompakte është ideale për t’u integruar në makina paketimi me ndërprerje. Për këtë aplikim, filmi përparon hap pas hapi dhe overprinting kryhet gjatë ndalimeve. SWING me një kokë printimi celular përdoret për këtë aplikim.

SWING 1.ie – Max. sipërfaqja e printimit: 32 x 50mm.

SWING 2.ie – Max. sipërfaqja e printimit: 53 x 90mm.

  • Zona e shtypjes: deri në maks. 53 x 90mm.
  • Përcaktimi i shtypjes: 12 dots / mm (300dpi)
  • Shpejtësia e printimit: deri në 220 mm / s (me fuqi të ulët) ose 400 mm / s (me fuqi të lartë).