Coditherm ROUND

Coditherm ROUND është zgjidhja e rekomanduar në rastin e objekteve të rrumbullakëta. Anëtari i transferimit përbëhet nga një karrocë fikse që mbështet një rrotull të nxehtë. Objekti për t’u shënuar është bërë për të rrotulluar me anë të një pajisjeje të motorizuar të sinkronizuar me rulin që mund të jetë “i butë” ose “i fortë” sipas sipërfaqes që duhet të shënohet.

  • Max. zona e printimit: max: 95 x 330 mm (zona e printimit varet nga tipi i pajisjes së transferimit).
  • Përcaktimi i shtypjes: 12 dots / mm (300dpi).
  • Shpejtësia e shtypjes: deri në 90 mm / s
  • Tipi i rekomanduar i shiritit: Llojet POSY për shtypje në sipërfaqe paksa të përafërt; Llojet e RINJ për printim në sipërfaqet me shkëlqim.