Printera Carl Valentin

GTS Adriatic d.o.o. > Printera barcode > Printera Carl Valentin

Sistemet e printimit të etiketave Carl Valentin GmbH janë rezultat i dizajnit të sofistikuar dhe prodhimit inovativ me standardet më të larta të cilësisë gjermane.

  • Modele: Micra, Pica II, Vita II, Compa II, Vario III, Spectra, Spectra II, Duoprint