Markem-Imaje Print & Apply: 2200 Serija

Nova 2200 Serija je izgrađena na proverenom konceptu koji pruža pouzdanost, efikasnost i jednostavnost upotrebe, što dokazuje hiljade instaliranih uređaja u zahtevnim okruženjima 24h dnevno/7 dana u nedelji. Serija 2200 podiže print and apply sisteme na viši nivo, pružajući korisnicima širok izbor modularnih aplikatora, optimalnu operativnost i nenadmašnu pouzdanost pri apliciranju.

– Mogućnost štampe i apliciranja u pogledu produktivnosti do 125 pakovanja u minuti bez obzira na složenost podataka ili sadržaja koji se štampa.

  • Jednostavna zamena potrošnog materijala omogućava korisnicima da zamene etikete i ribone za manje od 40 sekundi.
  • Dužina ribona i kotura etiketa od 560m u poređenju sa standardnom dužinom ribona na tržištu od 450m kako bi se smanjilo stopiranje rada linije za 25%.
  • Usaglašenost sa ANSI kodovima nivoa A/B čak i pri najvećim brzinama.
  • CoLOS softverska rešenja osiguravaju integritet podataka, centralizovano upravljanje podacima i laku konekciju sa postojećom bazom podataka.
  • 95% materijala od koga je izgrađen se može reciklirati.
markem imaje carousel logo
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
smipack logo
zebra_technologies
messersi logo
honeywell logo
Datalogic logo
atlanta-stretch
wipotec web 2024
jaka carousel1