Markem-Imaje Print & Apply: CimPak

GTS Adriatic d.o.o. > Print & Apply sistemi Markem-Imaje > Markem-Imaje Print & Apply: CimPak

CimPak sistemi za obeležavanje paleta su stekli odličnu reputaciju po kvalitetu i pouzdanosti u najtežim proizvodnim okruženjima. Njihov dizajn nudi fleksibilno rešenje za postizanje krajnje sledljivosti u skladištenju i kontroli inventara. Provereni dizajn serije CimPak obezbeđuje precizne, jasne kodove i tekst sa 100% čitljivim barkodovima koji ispunjavaju GS1 (UCC-EAN) standarde kako bi omogućili superiornu vidljivost u lancu snabdevanja.

Vaše koristi:

  • Sinhronizovana promena ribona, što povećava vreme neprekidnog rada.
  • Ugrađeni korisnički interfejs za jednostavno upravljanje i servisnu dijagnostiku.
  • Maksimalno povećajte produktivnost uz dokazano precizno označavanje paleta do 4 etikete na 3 strane (prednje, bočne i zadnje) sa 100% čitljivim barkodovima pri brzinama do 120 paleta na sat.
  • Fleksibilna integracija u linije za pakovanje, baze podataka i ERP sisteme putem CoLOS® Enterprise softvera.
  • Svaka jedinstvena etiketa na paleti se može identifikovati i pratiti na svakom koraku puta, od kada napušta Vaš objekat pa sve do krajnjeg odredišta.