Markem-Imaje Print & Apply: CimPak

GTS Adriatic d.o.o. > Print & Apply sistemet Markem-Imaje > Markem-Imaje Print & Apply: CimPak

Sistemet e shënjimit të paletave CimPak kanë fituar një reputacion të shkëlqyeshëm për cilësinë dhe besueshmërinë në mjediset më të vështira të prodhimit. Dizajni i tyre ofron një zgjidhje fleksibile për të arritur gjurmueshmërinë përfundimtare në ruajtjen dhe kontrollin e inventarit. Dizajni i provuar i serive CimPak siguron kodet e saktë dhe të qartë dhe tekst me barcode të lexueshme 100% që plotësojnë standardet GS1 (UCC-EAN) për të siguruar shikueshmëri më të lartë në zinxhirin e furnizimit.

Përfitimet tuaja:

  • Ndryshimi i sinkronizuar i rulit të bojës, që rrit kohën e funksionimit të vazhdueshëm.
  • Ndërfaqja e integruar e përdoruesit për menaxhim të lehtë dhe diagnostikimin e shërbimit.
  • Maksimizo produktivitetin me etiketimin e saktë të paletës së provuar deri në 4 etiketa në 3 anët (përpara, anët dhe pas) me barcode të 100% të lexueshme me shpejtësi deri në 120 paleta në orë.
  • Integrimi fleksibël në linjat e paketimit, bazat e të dhënave dhe sistemet ERP përmes softuerit CoLOS® Enterprise.
  • Çdo etiketë unike në paletë mund të identifikohet dhe monitorohet në çdo hap të rrugës, që nga koha kur ai e lë objektin tuaj në destinacionin përfundimtar.