GTS Adriatic d.o.o. > Print & Apply sistemet Markem-Imaje

Markem-Imaje Print & Apply: 2200 Series

CimPak sistemi për shënimin e paletave ka fituar një reputacion të shkëlqyeshëm për cilësinë dhe besueshmërinë në mjediset më të vështira prodhuese. Njihov dizajn ofron një zgjidhje të lehtë për të arritur përfundimisht në magazinimin dhe kontrollin e inventarit…

Markem-Imaje Print & Apply: 2200 Pallet

Kjo seri ngre sistemin Print & Apply në një nivel më të lartë, duke ju dhënë një ndërhyrje optimale operacionale dhe besueshmëri të pakrahasueshme, duke lejuar shënimin e njëanshëm ose të dyanshëm të paletës me një shpejtësi deri në 120 …

Markem-Imaje Print & Apply: 2200 Flex SE

Seria 2200 Flex SE ofron një sërë etiketash të përputhshme GS1 në pjesën e përparme ose në anën e produktit, edhe nëse sipërfaqja është e pabarabartë (p.sh. produktet e mbushura me fletë termoizoluese). Përshtat ndryshimeve në llojin …

Markem-Imaje Print & Apply: CimPak

Sistemet e shënjimit të paletave CimPak kanë fituar një reputacion të shkëlqyeshëm për cilësinë dhe besueshmërinë në mjediset më të vështira të prodhimit. Dizajni i tyre ofron një zgjidhje fleksibile për të arritur gjurmueshmërinë përfundimtare në ruajtjen dhe kontrollin e inventarit …