Coditherm H-PAD

Coditherm H-PAD je idealan za štampanje na udubljenim površinama, plastičnim kontejnerima u kojima je polje za štampe neznatno manje od samog udubljenja i gde valjak štampača ne može da pristupi. Ovaj model ima Hot-Pad za prenos velike snage. Podlogom se upravlja pomoću pneumatskog klipa koji je sposoban da razvija do 2000 kilograma sile.

  •  Maksimalno polje štampe: 95 k 150 mm
  •  Rezolucija štampe: 12 tačaka / mm (300dpi)
  •  Brzina štampe: do 50 mm / s
  •  Preporučeni tip trake: ribon visoke izdržljivosti (RINK metod).