Stealth laboratorijski metal detektor

GTS Adriatic d.o.o. > Metal detektori Wipotec-OCS > Stealth laboratorijski metal detektor

Prenosivi i kompaktni Stealth Laboratorijski metal detektor se koristi offline da bi podrobnije ispitao odbačeni proizvod iz sistema koji pakuju velike količine rastresitog proizvoda u džakove ili one koji su odbačeni iz gravitacionog metal detektora. Lab jedinica vam omogućava brzo filtriranje metalnih zagađivača i povraćaj dobrog proizvoda. Osim toga, izolovanjem kontaminanta QA može potom odrediti izvor problema i pokrenuti korektivne mere. Ovi detektori koriste tehnologiju za obradu digitalnog signala i imaju visoke nivoe osetljivosti kako bi se osiguralo otkrivanje i najmanjih zagađivača od čelika, obojenih i drugih metala. Dostupni u konstrukciji od nerđajućeg čelika ili aluminijuma.

Karakteristike:

 • Contact Reporter Lite softver uključen u cenu
 • Detaljno prikupljanje podataka
 • Tehnologija obrade digitalnih signala
 • Ultra osetljiva detekcija
 • AutoTest: Samostalno dijagnostičko testiranje
 • Automatska kalibracija
 • Stabilnost fleš memorije
 • Zaštita lozinkom na više nivoa
 • Posude za sortiranje u bojama uključene u cenu
 • Prenosni dijagnostički detektor priključuje se na 110V

Primeri aplikacija:

 • Offline inspekcija proizvoda
 • Inspekcija za velika pakovanja proizvoda
 • Odvajanje odbačenog od dobrog materijala
 • Često se koristi sa Inline Fortress metal detektorima