Halo Automatski sistem testiranja

GTS Adriatic d.o.o. > Metal detektori Wipotec-OCS > Halo Automatski sistem testiranja

Halo je revolucionarni sistem automatskog testiranja metal detektora. Dizajniran je za automatsko testiranje uzoraka gvožđa, obojenih i drugih metala na svim detektorima iz Fortress-ove game.

Automatsko testiranje štedi vreme i novac. Uklonite rizik od ljudske greške i povreda na radnom mestu na kritičnim kontrolnim tačkama proizvodne linije. Budite sigurni da ste usklađeni sa industrijskim standardima.

Halo sistem je idealan za primene u kojima je ručno ispitivanje detektora metala otežano zbog pristupa, položaja detektora ili proizvoda na liniji, uslova okoline itd.