SL serie

Seria SL është e dizajnuar për segmente të tregut të qarta, pasi ofron mjaft rezultate të ulëta. Ai përfaqëson nivelin e hyrjes të gamës SMIPACKproduction, edhe pse ajo mban shumicën e karakteristikave të serive S. Seria SL e paketuesve të kapakëve L-sealues përfshin dy modele për rezultatet që shkojnë deri në 300 paketa / orë …

S serie

Seria S përfaqëson “produktin kryesor” të gamës SMIPACK dhe mund të përdoret për aplikime industriale, duke ofruar mjaft rezultate të larta. Seria S e paketuesve të kapakut L-sealues përfshin katër modele për rezultatet që shkojnë deri në 900 paketa / orë …

FP serie

Modulariteti dhe raporte të shkëlqyera çmimesh / cilësish janë karakteristikat kryesore që karakterizojnë vulosësit manual, gjysmëautomatik dhe plotësisht automatik të serisë FP. Të gjitha modelet e kësaj rruge mund të furnizohen me ose pa tunel tkurrës …