GTS Adriatic d.o.o. > Makina mbështjellëse paletash

Makina gjysmëautomatike

Një nga informacionet më të rëndësishme që kërkohen është prodhimi i nevojshëm dhe lloji i produkteve që do të paketohen. Në bazë të lartësisë, peshës, stabilitetit dhe produktivitetit të nevojshëm, do të jetë e mundur të identifikohen konfigurimet më optimale të makinës…

Makina automatike

Makineritë e mbështjelljes automatike nuk kanë nevojë për ndërhyrjen e operatorit. Paleta do të transportohet automatikisht në makinë me një sistem transportimi opsional siç janë sistemet e transportimit të rrotullimeve ose të zinxhirit. Ata që janë ndalur saktë në pozicionin e mbështjelljes, makina vazhdon me procesin e mbështjelljes…