Markem-Imaje SmartLase F200 Copy

Markem-Imaje Fiber laser F200 obezbeđuje visok kvalitet štampe na različitim površinama (PE / PP), metalima i ostalim materijalima, koji se uobičajeno koriste u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Trajnost ovih kodova obezbeđuje dugoročnu sledljivost proizvoda.

  • Brzina proizvodne linije do 120 m/min
  • Brzina štampe do 1000 karaktera u sekundi
  • Broj linija štampe; ograničeno samo visinom karaktera i dozvoljenim poljem štampe
  • Visina karaktera od 1 mm do dozvoljenog polja štampe

OPCIJE

  • Polje štampe i razdaljina (mm):

Sočivo 55 x 55 / fd 100

Sočivo 160 x 160 / fd 254

Sočivo 242 x 242 / fd 346

  • Superiorni laserski izvor životnog veka do 100.000 radnih sati
  • Laka integracija na liniju zahvaljujući kompaktnoj glavi
  • Svetlosna indikacija pozicije štampe