Lazer i integruar I104 L-G

Shënuesi lazer i104L-G u ndërtua për integrim të përsosur në linjat e prodhimit industrial. Në sajë të cilësimit të cilësisë së lartë dhe nivelit të lartë të ritmit të punës, i104L-G rritë gjurmueshmërinë dhe proceset e identifikimit me kosto operative dhe të mirëmbajtjes shumë të ulëta. I104L-G është një sistem i integruar shënues i aftë për të shënuar në një sërë materialesh, duke përfshirë çelikun, lidhjet e titanit dhe shumicën e plastikës. Do të shënojë alfanumerike, kodet 1D bar, kodet matricë të të dhënave 2D, grafikë dhe logot komplekse, të gjitha me një nivel të lartë precizioni dhe kontrasti. Dimensionet kompakte të kokës së shënjuar thjeshtojnë integrimin. Kontrolli i kokës lazer mund të arrihet përmes Kontrollorit të Njësisë së Fibrave, ose me një ndërfaqe PLC. Gama i104 është modulare, mund të përmirësohet gjatë gjithë jetës së produktit me opsione të ndryshme si 3D Marking ose leximi i kodit 2D.