GTS Adriatic d.o.o. > Labelers dhe sistemet etiketimit Novexx

Etiketuesit

NOVEXX Solutions ofron një gamë të gjerë sistemesh për vendosjen e etiketave vetëngjitëse të çdo forme dhe madhësie me saktësi dhe besueshmëri në çdo produkt. Shumica e kërkesave të etiketimit mund të plotësohen duke përdorur modelin ALS 2xx. Kur kërkesat janë ekstreme, modelet ALS 30x…

Aplikuesit

Gama e gjerë e aplikuesve standardë nga NOVEXX siguron aplikimin e saktë të etiketave në çdo pozicion specifik në produktet tuaja, karton, kaseta ose paleta. Aplikuesit mund të lidhen lehtësisht me sistemet e shënjimit …