SIC Marking E-smart

Makina e shënimit të zgjuar është ALL IN ONE. Është projektuar për t’u integruar lehtësisht në një mjedis industrial falë integrimit të kontrollorit elektronik në kokën e shënjimit. Ajo mund të ngrihet në një linjë prodhimi, një ishull robot, një stol testimi …

E-smart është pjesë e një brezi të ri të sistemeve të shënjimit me inteligjencë të ngulitur. Koka e shënimit është e lehtë për t’u instaluar, si një sistem Plug n ‘Play. Sapo të instalohet softueri në PC, krijimi i skedarëve të shënjimit bëhet me disa klikime dhe skedarët mund të ngarkohen në makinë në pak sekonda. Ngarkimi i skedarëve të shënjimit është gjithashtu i mundur me një çelës USB.