Halo Sistemi i testimit automatik

GTS Adriatic d.o.o. > Detektorë metali > Halo Sistemi i testimit automatik

Sistemi revolucionar Halo është një pajisje automatike e testimit të detektorëve të metalit. Është projektuar për të testuar automatikisht mostrat e hekurit, me ngjyra dhe çelik në të gjithë detektorët metalik të Fortesës. Testimi automatik kursen kohën, paratë, punën, së bashku me heqjen e rrezikut të gabimit njerëzor dhe dëmtimin e vendit të punës në pikat kritike të kontrollit në një linjë prodhimi, duke respektuar standardet e industrisë. Sistemi Halo është ideal për aplikacionet ku testimi manual i një detektor metali bëhet i vështirë për shkak të qasjes, pozicionit, qasjes në rrjedhën e produktit, kushteve mjedisore etj.

Halo është i përshtatshëm për çdo detektor metali të Kalasë; shtuar në mënyrë ideale në pikën e prodhimit, ajo megjithatë mund të shtohet në disa sisteme ekzistuese.