Contact Communication program

GTS Adriatic d.o.o. > Detektorë metali > Contact Communication program

Kontakti i komunikimit ofron një zgjidhje efektive për regjistrimin e ngjarjeve dhe grumbullimin e të dhënave. Projektuar për të komunikuar me të gjithë gjeneratat e detektorëve digjital të Fortressit, ky softuer i lehtë për t’u instaluar është ideal për mbajtjen e të dhënave të sigurimit të cilësisë dhe mbledhjen e informacionit të vlefshëm.

Kontakti i softuerit të komunikimit përdor një mbrapa të fuqishme SQL për të gjeneruar raporte të rregullueshme në kërkesë.

Rezultatet mund të eksportohen menjëherë në formate Excel ose PDF. Produkti i të dhënave siguron informacion të plotë gjurmues të QA-së – duke dhënë detaje se çfarë dhe kur ndodhi diçka.