Swing XL Serija

Swing XL Serija

Swing XL je idealan za integraciju u velike mašine za pakovanje. Sa svojim poduprtim sistemom za upotrebu, Swing može da štampa direktno na proizvodnoj ili liniji za pakovanje bez promene alata.

SWING XL 4.09- Polje štampe: 107 x 90 mm

SWING XL 4.20 – Polje štampe: 107 x 200 mm

SWING XL 4.40 – Polje štampe: 107 x 400 mm

SWING XL 4.60 – Polje štampe: 107 x 600 mm

SWING XL 5.09- Polje štampe: 128 x 90 mm

SWING XL 5.20 – Polje štampe: 128 x 200 mm

SWING XL 5.40 – Polje štampe: 128 x 400 mm

SWING XL 5.60- Polje štampe: 128 x 600 mm

– Širina štampe: 107 mm ili 128 mm.

– Dužina štampe: od 90 mm do 600 mm. 

– Rezolucija štampe: 12 tačaka / mm (300dpi)

– Brzina štampe: do 400 mm / s (na foliji) i do 250 mm / s (na papiru).