Ministarstvo objavilo novi pravilnik o kvalitetu jaja: rok za usklađivanje do 01. juna 2019. godine

GTS Adriatic d.o.o. > Vesti > Ministarstvo objavilo novi pravilnik o kvalitetu jaja: rok za usklađivanje do 01. juna 2019. godine

Ministarstvo objavilo novi pravilnik o kvalitetu jaja: rok za usklađivanje do 01. juna 2019. godine

obelezavanje jaja inkjet printerom

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi pravilnik u kom su postavljeni novi, stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, kao i novi uslovi koji se tiču veličine, izgleda, pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosilja.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja “A” klase nalaziće se na samim jajima i na pakovanju jaja. Iz pravilnika izdvajamo član 39 koji glasi:

Subjekti u poslovanju hranom koji se bave proizvodnjom, sakupljanjem, klasiranjem i pakovanjem jaja uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 1. jula 2019. godine.

Komletan Pravilnik o kvalitetu jaja možete preuzeti sa sajta Ministarstva klikom na dugme:

Markem-Imaje je proizveo specijalno konfigurisanu verziju inkjet štampača 9450 za proizvođače jaja, sposobnu za obeležavanje više od 250.000 jaja na sat prilikom primene na klasirki sa osam staza.

Ovo inovativno rešenje koristi mastilo u kertridžima koji su zaptiveni, što sprečava potencijalnu kontaminaciju bakterijama, nema problema sa prosipanjem i koristi ugrađeni senzor kako bi se obezbedilo pravilno unošenje mastila i aditiva. Sa obojenim mastilom za upotrebu na belim ili smeđim jajima i čak četiri linije koda, Markem-Imaje 9450 inkjet štampač je idealno rešenje za proizvođače jaja.

Pored rešenja za direktno obeležavanje prehrambenih proizvoda, naš asortiman obuhvata opremu za obeležavanje pakovanja kao i potrošni materijal.

Ukoliko niste sigurni šta je najbolje za Vašu proizvodnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo Vam pomoći da pronađete najbolje i najisplativije rešenje budući da sarađujemo sa priznatim svetskim proizvođačima opreme za industrijsko obeležavanje.

DODATNO OBAVEŠTENJE POVODOM VANREDNOG STANJA

Želimo da obavestimo sve naše klijente, dobavljače, partnere da GTS Adriatic u toku vanrednog stanja nastavlja sa radom uz pojačane mere zaštite zaposlenih.
Obezbeđene su pojačane količine potrošnih materijala i rezervnih delova kako bismo našim klijentima obezbedili kontinuitet prooizvodnje.

Za naše tehničare obezbedili smo radne dozvole tako da hitne intervencije možemo izvršiti i u periodu trajanja policijskog časa.
Radno vreme usklađujemo prema potrebama i mogućnostima usled novonastale situacije.

Svakodnevno pratimo situaciju i donosimo mere kojima usklađujemo naše poslovanje, pa za sada ne vidimo opasnost u prekidu lanca snabdevanja.
Želimo svim našim partnerima dobro zdravlje i da zajedno uz mere opreza što pre prebrodimo novonastalu situaciju.