SL serie

SL 45

Paketues i L-seal sealor

  • Tre lloje të programeve, një mikroprocesor 16-bit
  • Rregullimi elektronik i temperaturës dhe magnet për mbylljen e kapakut
  • Fuqia e instaluar 1650 W
  • Mundësia e zvogëlimit të vonuar të filmave të ndjeshëm
  • Lëvizja e rrjetit në varësi të lartësisë së objektit që do të paketoheni (deri në 210 mm)
  • Fletët ekologjike ofrojnë mundësi për të punuar në industrinë ushqimore dhe farmaceutike
  • El. furnizimi me energji 220 / 240v-50 Hz
  • Dimensioni i saldimit mm 440 x 300
  • Lartësia maksimale e paketimit prej 210 mm
  • Produktiviteti 300 copë / h
  • Dimensionet e pllakave, gjerësia maksimale 500 / ø 300 mm
  • Dimensionet e makinës 1050 x 682 x 1015 mm
  • Pesha e makinës 85 kg

EN 55

Paketues i L-seal sealor

  • Tre lloje të programeve janë mikroprocesori 16-bit
  • Rregullimi elektronik i temperaturës dhe magnet për mbylljen e kapakut
  • Fuqia e instaluar 3,700 W
  • Mundësia e tkurrjes së vonuar për filmat e ndjeshëm
  • Lëvizja e rrjetit në varësi të lartësisë së objektit që do të paketoheni (maksimumi deri në 260 mm)
  • El. furnizimi me energji 220 / 240v-50 Hz
  • Dimensioni është 560 x 430 mm
  • Lartësia maksimale e pakove 260 mm
  • Produktiviteti 300 copë / h
  • Dimensionet e pllakave, gjerësia maksimale 600 / ø 300 mm
  • Dimensionet e makinës 1240 x 815 x 1087 mm
  • Pesha e makinës 77 kg