Labelers dhe sistemet etiketimit Novexx

GTS Adriatic d.o.o. > Labelers dhe sistemet etiketimit Novexx

Labelers

NOVEXX Solutions ofron një gamë të gjerë sistemesh për vendosjen e saktë dhe të besueshme të çdo etikete vetë-ngjitëse të formës dhe madhësisë në çdo lloj produkti. Shumica e kërkesave të etiketimit mund të plotësohen me modelin ALS 2xx. Kur kërkesat janë ekstreme, modelet ALS 30x ofrojnë…

Sistemet Print & Apply

Print & Apply Sistemet ALX nga NOVEXX janë të besueshme dhe moderne, të zhvilluara për të përmbushur standardet e larta të sotme për etiketimin dhe identifikimin e produkteve ose kërkesat e larta të zinxhirëve të furnizimit dhe logjistikës. Designed për …

Applicators

Një gamë e gjerë aplikuesish standardë nga NOVEXX siguron aplikim të saktë të etiketës në çdo pozicion të veçantë në produktet, kartonin, kasetën ose paletën tuaj. Aplikuesit mund të lidhen lehtë me sistemet e etiketimit …