Specijalne ponude Archives - GTS Adriatic

Magacinsko poslovanje – iWMS

O iWMS U okviru konstantnog povećanja poslovnih aktivnosti, kompanije koje poseduju sopstvene magacine za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, lako mogu da izgube nadzor [...]

Štampa jedinstvenih kodova preko USB stick-a

Štampa jedinstvenih kodova preko USB stick-a Pregled rešenja USB štampa jedinstvenih kodova omogućuje štampu kodova koji su smešteni na USB stick-u i učitani u SmartDate [...]