Inkjet štampač - 5800 - GTS Adriatic

5800 inkjet štampač velikih karaktera predstavlja sledeću generaciju Touch Dry® Hot Melt tehnologije koja nudi rešenje superiornog kvaliteta otiska kodiranja za neravne kutije i folije. Markem-Imaje Touch Dry® Hot Melt mastila su bez razređivača i bezbedna po životnu sredinu. Kodovi i slike nikada ne cure niti blede, suve su na dodir i daju 100% čitljive kodove usaglašene sa GS1.  

Karakteristike štampe
 • Glava štampača dpi – Vertikalni dpi: 200 – Adresabilne mlaznice: 256 – Nozle: 512
 • Brzina štampe: Kontinuirana – Gustina otiska 1 – 200 pri 150 dpi do 182 m/min – Gustina otiska 2 – 200 pri 300 dpi do 91 m/min – Gustina otiska 3 – 200 pri 450 dpi do 61 m/min – Gustina otiska 4 – 200 pri 600 dpi do 45 m/min – Gustina otiska 5 – 200 pri 750 dpi do 36 m/min
 • Raspoložive gustine otiska: 1 do 8
 • Opseg enkodera: Dozvoljava usaglašavanje brzina za liniju konvejera i za veće brzine štampe sa smanjenjem rezolucije štampe
 • Polje štampe: Maksimum/Visina otiska glave štampača: 65 mm Dužina otiska: 1000 mm
 • Specifikacija štampe: Podržan potpuni true type font
 • Štampa real-time (sat/min) datuma i automatsko ažuriranje “upotrebljivo do” datuma i serijskih brojeva
 • Barkodovi (Linearni i 2D): ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Data matrix, RSS linear, RSS composite, QR, RSS 14, RSS prošireni, PDF 417

Operacije

 • 5800: do dve glave štampača
 • Korisnički interfejs: LCD ekran u boji na dodir za selekciju poruka, unos varijabilnih datuma, dijagnoze i podešavanje sistema
 • Meni sa mogućnošću izbora više jezika
 • Pregled poruke
 • Zaštita sa lozinkom pristupa
 • Potpuni meni sistem dijagnoze
 • Orjentacija glave štampača: Vertikalno ili do 20º od pravca procesa
 • Softver: – CoLOS® Create image design softver uključen – CoLOS® Create Pro (Opciono) – CoLOS® Enterprise for networking (Opciono)
 • Enkoder opcije: – Interne: za štampu pri fiksnoj brzini konvejera – Eksterne: za optimiziranje kvaliteta otiska
 • Preporučljivo za štampanje barkodova
 • Photo-edged senzori: Signal (prekidač)
 • Maximum dva po sistemu
 • Softverski interfejs: – USB za preuzimanje poruka, podešavanja i podataka – Ethernet (uključuje interfejs za web korisnike) – Komunikacioni protokoli za PC, PLC i pakerice
 • Izlazi hardvera: 3 pogrešna prenosa
 • Dopunjavanje mastila: opominje se korisnik da doda mastilo; može se dopunjavati bez potrebe za zaustavljanjem štampe
 • Interfejsi: Selektivni skener ručno držanih proizvoda

Ostale karakteristike

 • Težina: – Glava štampača 7.2 kg – Kontrolna kutija: 11.2 kg
 • Touch Dry® hot melt mastila: raspoloživa u različitim serijama, bojama
 • Elektrika i okruženje: 100-240 V 600 w, 50-60 Hz
 • Radno okruženje od 0 do 40º C, IP42 (samo kontroler)
 • Uputstva: Uputstva sa instrukcijama i CD-ROM Vodič za Korisnike (uključuje rezervne delove, katalog mogućnosti i dodatne opreme)
 • Verzije lokalnih jezika za korisnički interfejs u boji
 • Regionalna telefonska tehnička i proizvodna podrška
 • Tehnička i proizvodna podrška preko web site-a

Opcije

 • Sklop za kliznu glavu štampača
 • Sklop signalne podrške
 • Sklop post-print barkod skenera
 • Sklop TU Look-up
 • Opciona jedinica proširenja – podržava 11 izlaza, 8 ulaza i 1 dodatni skener port
 • Alat za servis štampača
 • Alati i ugovori preventivnog održavanja
 • Tehnička podrška i podrška proizvoda na licu mesta

Brošura Markem Imaje 5800 DS SR B1 Video

Require Flash player