6064-6096 - GTS Adriatic

           

Karakteristike štampača
 • Površinska brzina: 208 m/min-gustina 1 104 m/min-gustina 2 52 m/min-gustina 3 26 m /min-gustina 4
 • Specifikaciaja poruka: Visina otiska do 25,4mm. Dužina poruke do 35,6 cm
 • Čuva do 50poruka standardno . Do 8 linija teksta standardno
 • Višestruki Vreme &datum formati i kodovi za pomeranje definisani od strane korisnika.Sekvencijalno numerisanje.
 • News Gothic:12,16,20,21,24,32,48,64 News Gothic Bold:12,16,20,21,24,32,48,96 News Gothic Bold Compressed:12,16,20 True fonts:12,16,24,32,96
 • Poruke mogu biti obrnute, odmaknute ili smeštene u višestruke orijentacije. Rotirani otisci (90i 270 stepeni)(opciono) Grafike preuzete upotrebom opcionog CoLos Create Professional softvera čuvane u opcionom EPROMu
 • Barkodovi: Propisani 2 ili 5, Code39,Code 128, EAN 13 i UPC A
 • Glava štampača : 96 mlaznica sa prikladnim održavanjem i test kontrolom otiska na dugme
 • Kabla glave štampača sa priključkom za lako uključivanje i isključivanjedužine 2/4 m

Operacije

 • Senzor: štampanje kontrolisano putem enkodera (standard)
 • Senzor pakovanja folija ili kartona, prekidač blizine ili elastični kabl standardno
 • Korisnički interfejs: tastatura sa proširenom membranom sa višejezičkom podrškom
 • 240×128 pixel osvetljen LCD ekran
 • Softver sa intuitivnim višejezičkim menijem softvera
 • RS232/485 serijski interfejs izborni od 300 do 19,200 boda
 • Mreža od 31 jedinice korišćenjem opcionog CoLOS softvera

Druge karakteristike

 • Električni 115-240 v,50-60 Hz ili100/200V,50-60Hz,850W
 • 6096:IP65 zaštita 6064:IP43 zaštita
 • Radno okruženje od 4 do 37C
 • Nivo buke ne preko 55 dB(A)
 • ETLodobren za Uli CSA odobrenje
 • CE odobren
 • Dovod eksternog vazduha nije dostupan
 • Zalihe: Čvrsti Touch Dry ink blokovi, plavi i crni
 • Težina: Glava štampača 1,9 kg Kućište 30 kg Patenti: US5,489,925: UK2,297,725;2,297,726